महालक्ष्मी जीवन सुरक्षा बीमा | महालक्ष्मी सरल जीवन बीमा | महालक्ष्मी वार्षिक धनफिर्ता बीमा | जीवन हेरचाह बीमा | डबल सावधिक बीमा योजना | लगानी फिर्ता म्यादी बीमा योजना | सावधिक बीमा योजना |
सम्पर्क नम्बर +977-1 4445740 / 4445741/ 4445742 सम्पर्क ईमेल info@mahalaxmilife.com ठेगाना कमलपोखरी, काठमाडौं
सावधिक बीमा योजना

सावधिक बीमा योजना

कम्पनीले कम बीमाशुल्कमा आर्थिक सुरक्षा तथा बचत साथसाथै प्रदान गर्ने उद्देश्यले महालक्ष्मी सावधिक बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो।

 1. बीमा योजनाको नाम/प्रकार            :     महालक्ष्मी सावधिक बीमा / मुनाफामा सरिक हुने सावधिक जीवन बीमा
 2. प्रवेश उमेर                                   :     १८ वर्ष देखि ६५ वर्ष सम्म
 3. बीमा अवधि                                  :     ५ वर्ष देखि ३० वर्ष सम्म
 4. बीमा समाप्तिमा अधिकतम् उमेर    :     ७० वर्ष
 5. बीमा शुल्क भुक्तानी तरिका            :     वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक
 6. न्यूनतम बीमाङ्क                             :     रू.५०,०००/- (पचास हजार)
 7. अधिकतम बीमाङ्क                         :     रू.५,००,००,०००/- (पाँच करोड), (रू. १०,००० को अन्तरमा)
 8. यस बीमा योजनामा भएका सुविधा  :
  • बीमालेखको अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क बराबर र बीमालेखको आर्जित बोनस रकम बीमालेखमा इच्छाइएको व्यक्ति वा नजिकको हकदारलाइ भुक्तानी गरिनेछ।
  • बीमालेख अवधि समाप्तिसम्म बीमित जीवितै रहेमा बीमाङ्क र बीमालेखको आर्जित बोनस रकम बीमित स्वयंलार्इ भुक्तानी गरिनेछ।
  • यस योजना अन्तर्गत बीमालेखको कम्तिमा २ वर्षको पूरा बीमाशुल्क प्राप्त भएमा बीमालेख अन्तर्गत चुक्ता मूल्य वा समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ। समर्पण मूल्यको गणना बीमा समितिको स्वीकृत विधि अनुरूप गणना गरिनेछ। समर्पण मूल्यको अधिकतम ९०% सम्मको बीमालेख कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ।
 9. ऐच्छिक सुविधा : थप बीमाशुल्क तिरी बीमाङ्क रकम बराबर वा अधिकतम रू. १,००,००,०००/- (एक करोड) सम्म दुर्घटना मृत्यु लाभ र पुर्ण स्थायी अशक्तता सुविधा लिन सकिन्छ।

प्रथम बीमलेख जारी मिती : माघ २७, २०७५


डाउनलोड

महालक्ष्मी जीवन सुरक्षा बीमा

महालक्ष्मी जीवन सुरक्षा....

महालक्ष्मी सरल जीवन बीमा

बीमा अवधिभर पटक पटक गरी....

महालक्ष्मी वार्षिक धनफिर्ता बीमा

बीमा अवधिभर बीमाङ्कको....

जीवन हेरचाह बीमा

प्रत्येक आमा बुबाको सपना....

दुर्घटना मृत्यु लाभ

मुल बीमालेख चालु रहेको....

डबल सावधिक बीमा योजना

कम्पनीले बीमितको जोखिम....

लगानी फिर्ता म्यादी बीमा योजना

कम्पनीले कम बीमाशुल्कमा....