महालक्ष्मी जीवन सुरक्षा बीमा | महालक्ष्मी सरल जीवन बीमा | महालक्ष्मी वार्षिक धनफिर्ता बीमा | जीवन हेरचाह बीमा | डबल सावधिक बीमा योजना | लगानी फिर्ता म्यादी बीमा योजना | सावधिक बीमा योजना |
सम्पर्क नम्बर +977-1 4445740 / 4445741/ 4445742 सम्पर्क ईमेल info@mahalaxmilife.com ठेगाना कमलपोखरी, काठमाडौं
जीवन हेरचाह बीमा

जीवन हेरचाह बीमा

प्रत्येक आमा बुबाको सपना आफ्नो बच्चाको सुनिश्चित शिक्षा र उज्वल भविष्य होस भन्ने रहेको हुन्छ। यसका लागि बच्चा बालिग भैसकेपछि एकमुष्ठ पैसाको खाँचो पर्दछ चाहे त्यो उच्च शिक्षाका लागि होस वा विवाह/सामाजिक कार्यका लागि, यसका लागि निरन्तरको बचत, उक्त बचतमा प्रतिफल आवश्यक हुन्छ, साथै केही गरी प्रस्तावक (बाबु/आमा)को दुर्घटना वा मृत्यु भएमा सुरक्षावरणका साथसाथै निरन्तरको आम्दानी समेत आवश्यक हुन्छ, यही आवश्यकतालार्इ मध्यनजर गरेर महालक्ष्मी लाईफले “जीवन हेरचाह बीमा” योजना ल्याएको छ। यस बीमाले बचत, बचतमा प्रतिफल, जोखिममा रक्षावरण र बाबु आमाले सोचेको सपनाको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ।

१.           बीमा योजनको प्रकार              :   सावधिक जीवन बीमा (मुनाफामा सरिक हुने)
२.           प्रवेश उमेर                        :   १८ वर्ष देखि ६० वर्ष सम्म
३.           बीमा अवधि                       :   ५ वर्ष देखि २५ वर्ष सम्म
४.           बीमा समाप्तिमा अधिकतम् उमेर    :   ६५ वर्ष
५.           न्यूनतम बीमाङ्क                    :   रू.५०,०००/- (पचास हजार)
६.           अधिकतम बीमाङ्क                  :   आयश्रोतको आधारमा रू.५,००,००,०००/- (पाँच करोड) सम्म (रू१०,००० हजारको अन्तरमा)
७.          बीमा शुल्क भुक्तानी तरिका         :   वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक वा मासिक
८.           मोहलत अवधि                    :   वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक तरिकाले बीमाशुल्क भुक्तानी गरिनेमा ३० दिन र मासिक तरिकाले भुक्तानी गरिनेमा १५ दिनको मोहलत अवधि प्रदान गरिने छ।
९.            बिमाशुल्कमा छुट तथा थप  :

क)   बीमाङ्कको आधारमा छुट

बीमाङ्क रकम छुट (प्रति हजार)
रू.२०,००,००० सम्म
रू.२०,००,००० माथि देखि ५०,००,००० सम्म रू.०.२५
रू.५०,००,००० माथि देखि १,००,००,००० सम्म रू.०.७५
रू.१,००,००,००० माथि देखि रू.१.५०

ख)   बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका थप

भुक्तानी तरिका/बीमाशुल्क थप (प्रतिशत)
वार्षिक
अर्ध वार्षिक १%
त्रैमासिक २%
मासिक ३%

१०.       यस बीमा योजनामा भएका सुविधाहरू :

क) अवधि समाप्ति : बीमालेख चालु रही बीमा अवधि समाप्ति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमाङ्क र बीमालेखले आर्जन गरेको बोनस
रकम भुक्तानी गरिनेछ।

ख)   मृत्यु दावी : बीमालेख चालु रही बीमा अवधि भित्र बीमितको मृत्यु भएमा तपसिल बमोजिम भुक्तानी गरिनेछ।

    • बीमाङ्क बराबरको रकम बीमा हिताधिकारीलार्इ भुक्तानी गरिनेछ।
    • बीमालेखको आगामि वार्षिकोत्सव मितिबाट बीमालेखको अवधि समाप्त नभएसम्म प्रत्येक त्रैमासमा बीमाङ्कको २.५% बराबरको रकम बीमा हिताधिकारीलार्इ प्रदान गरिनेछ।
    • बीमितको मृत्यु पश्चात कुनै थप बीमा शुल्क नलिर्इ बीमालेखको अवधि समाप्तिमा बीमाङ्क र बीमालेखले आर्जन गरेको बोनस रकम (बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको अवधिको) भुक्तानी गरिनेछ।

ग)  चुक्ता मुल्य तथा समर्पण मुल्य : यस योजना अन्तर्गत बीमालेखको कम्तिमा २ वर्षको पूरा बीमाशुल्क प्राप्त भएमा बीमालेख अन्तर्गत
चुक्ता मूल्य प्राप्त हुनेछ। यसरी कम्पनीले प्राप्त गर्नुपर्ने बीमाशुल्क प्राप्त नभर्इ बीमालेख व्यतित भएको अवस्थामा बीमितको मृत्यु
वा बीमालेख अवधि समाप्ति मिति जुन अगाडि घट्छ सो अवस्थामा बीमालेखको चुक्ता मूल्य प्रदान गरिने छ। चुक्ता मूल्य प्राप्त गरेको
बीमालेखमा कुनै पनि बेला समर्पण मूल्यको अधिकतम ९०% सम्म बीमालेख कर्जा लिन सकिनेछ वा बीमा चालु भएको २ वर्ष पश्चात
बीमालेख समर्पण गर्न सकिनेछ। चुक्ता मुल्य तथा समर्पण मुल्यको गणना बीमा समितिको स्वीकृत विधि अनुरूप गणना गरिनेछ।

११.        ऐच्छिक सुविधा (TPDA-PWB) :   दुर्घटना अपाङ्ग/असक्तता लाभ (TPDA) तथा बीमाशुल्क छुट सुविधा (PWB) लिन सकिने।

यसरी TPDA-PWB ऐच्छिक सुविधा लिएको अवस्थामा दुर्घटनाको कारणबाट बीमितको तपसिल बमोजिम अपाङ्ग/असक्त भएमा बाँकी अवधिको बीमाशुल्क तिर्नु नपर्ने गरी छुट गरिनेछ। साथै  बीमालेखको आगामि वार्षिकोत्सव मितिबाट ४८ (अठ्चालिस) किस्तामा प्रत्येक त्रैमासमा बीमाङ्कको २.५% बराबरको रकम बीमितलाई प्रदान गरिनेछ।

तपसिल

१)    दुबै आँखाको दृष्टि पुर्ण रुपले गुमेमा,
२)   नाडी वा सो भन्दा माथि दुवै हात काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा,
३)   गोली गाँठो वा सो भन्दा माथि देखी दुवै गोडा काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा,
४)    नाडी वा सो भन्दा माथि देखी एउटा हात र गोलीगाँठो वा सो भन्दा माथि देखि एउटा गोडा काटिएमा वा सो को स्थायी रुपमा
उपयोगिता समाप्त भई काम नलाग्ने भएमा ।

१२. अभिकर्ता कमिशन              :    बीमा नियमावली, २०४९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

प्रथम बीमलेख जारी मिती : जेष्ठ २७ २०७६


डाउनलोड

महालक्ष्मी जीवन सुरक्षा बीमा

महालक्ष्मी जीवन सुरक्षा....

महालक्ष्मी सरल जीवन बीमा

बीमा अवधिभर पटक पटक गरी....

महालक्ष्मी वार्षिक धनफिर्ता बीमा

बीमा अवधिभर बीमाङ्कको....

दुर्घटना मृत्यु लाभ

मुल बीमालेख चालु रहेको....

डबल सावधिक बीमा योजना

कम्पनीले बीमितको जोखिम....

लगानी फिर्ता म्यादी बीमा योजना

कम्पनीले कम बीमाशुल्कमा....

सावधिक बीमा योजना

कम्पनीले कम बीमाशुल्कमा....